Ngày 30/01/2019 trường MN Họa Mi tổ chức tất niên cho cháu toàn trường chào xuân 2019.