Ngày 18/04/2019 các cháu trường MN Họa Mi - xã Sơn Hiệp - huyện Khánh Sơn- tỉnh Khánh Hòa phấn khởi, háo hức tham gia Hội thi " Bé khỏe măng non" cấp trường. Hội thi gồm có 3 phần thi: Đồng diễn thể dục; Vận động liên hoàn; Đá bóng vào gôn.Hội thi diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 10h30 phút cùng ngày.