Ngày 23/01/2019 Trường MN Họa Mi tổ chức Hội chợ xuân cho trẻ. Lễ hội gồm các phần: Văn nghệ Và ẩm thực. Phụ huynh và cháu toàn trường cùng tham gia. hội chợ diễn ra sôi nổi,và kết thúc vào 16h30 cùng ngày.